logo-samandehi

  قوانین انجمن:
 • سرقت ادبی ممنوع
 • هر شاعر می تواند هر هفته یک شعر درج نماید. اشعار در پایان هفته توسط مدیران بررسی و تایید می گردد.
 • از ارسال تاپیک و کامنت موهن جداً خودداری نمایید و از نقد غیر تخصصی و احساسی بپرهیزید.
 • به جای درج پاسخ های کوتاهی مانند «زیبا بود» ، از گزینه ی «تشکر» استفاده نمایید.


آخرین موضوع ها: --- تبریک سال نو --- انتشار مجموعه غزل «نشسته در ته فنجان» اثر سید مهدی حسینی( مسافر) --- آغاز فعالیت کانال تلگرام انجمن شاعران جوان --- آغاز فعالیت صفحه ی رسمی اینستگرام انجمن شاعران جوان --- ثبت اشعار اعضای انجمن در سامانه ثبت وزارت ارشاد --- جلسه حضوری کارگاه تخصصی غزلترانه --- گزارش دومین عصر شعر ۳۱ تیرماه ۹۵ --- مسابقه فیلم نامه نویسی ---

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
 • 3 رأی - میانگین امتیازات: 2.33
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
(3)مقدمات دستور و زبان : درس دوم - بخش اول
۹۲/۳/۲۷, (۰۱:۱۶ عصر) (آخرین ویرایش در این ارسال: ۹۲/۶/۱۹ (۰۱:۱۲ عصر)، توسط طاهر تبريزی.)
ارسال: #1
(3)مقدمات دستور و زبان : درس دوم - بخش اول
درس دوم : تطابق اصوات و پسوندهاي كليدي

بخش اول: تطابق اصوات


تعريف هجا(بخش) : هجا ،دومين واحد زبان پس از واج است كه از يك يا چند واج تشكيل مي شود.هجا به دو نوع معني دار و بدون معني تقسيم مي شود.یک هجا یا بخش یک واحد سازمان دهنده برای سلسله صداهای گفتاری است.[1][2]

یک کلمه که از یک هجای واحد تشکیل شده‌است (مانند سگ فارسی) یک تک هجا خوانده می‌شود (مثل کلمه‌ای که یک بخشی است)، در حالی که کلمه‌ای که از دو هجا تشکیل شده‌است (مانند گربه) دوهجایی خوانده می‌شود (شبیه کلمه دوبخشی). کلمه‌ای که از سه هجا تشکیل شده باشد (مانند نوشتار) سه هجایی خوانده می‌شود (شبیه کلمه سه بخشی). کلمه‌ای که بیش از سه هجا داشته باشد را چند هجایی می‌خوانند (مانند نمایشگاه).[2]

تک‌واژ (علامت): کوچک‌ترین یکای (واحد) زبان که دارای نقش دستوری و معنایی مستقل می‌باشد تکواژ یا علامت نام دارد. هجاها و طول آنها نمی‌توانند برای بازشناختن تکواژها ابزار سودمندی باشند. معیار و سنجهٔ بنیادین این است که تکواژ را نمی‌توان به یکاهای دستوری کوچک‌تر بخش کرد.
تکواژها از به هم پیوستن واج‌ها تشکیل می‌شوند و تکواژها را نمی‌توان به واحدهای دستوری کوچک‌تر بخش کرد. [2]

زبان شناسان گاهاً‌ تفاوتي ميان هجا و تك واژ قائل نيستند و آن دو را يكي مي گيرند اما هجا يك جزء تك بخشي ست كه ممكن است بي معني يا معني دار باشد در حالي كه تك واژ ،حتماً بايد معني يا نقش دستوري مستقل داشته باشد.

تعريف واژه( يا كلمه) :
مجموعه حروف متشكل از يك يا چند تك واژ كه معني مستقلي دارد.واژه بر دو نوع است، ساده و غير ساده.

واژه ساده : قابلیت تجزیه به اجزاء متشکله را دارا نيستند.

واژه غير ساده: قابلیت تجزیه به اجزاء متشکله را دارا هستند.

سُل در سلطه يك هجا مي باشد.
آب يك تك واژ مي باشد.
آسياب يك واژه مي باشد.
سلطه يك واژه ساده و سلاطين يك واژه غير ساده است.

تعريف اسم(نامواژه يا نام) : اسم، کلمه‌ای است که برای دلالت بر شخص، حیوان، شئ یا مفهومی به کار می‌رود.اسم بر دو گونه ساده و مركب است. [3]

اسم ساده: اسمی است که تنها یک جزء دارد و با اسامی دیگر ترکیب نیافته است.

اسم مركب: اسمی است که از ترکیب دو یا چند جزء بدست می آید،ولی بر اسم فرد و یا چیز مفردی دلالت کند.[3]

چراغ يك اسم ساده است.
چراغعلي يك اسم مركب است.

يك اسم مركب ممكن است خود از يك يا چند اسم تشكيل يابد.مانند: چراغعلي
ممكن است از يك اسم به علاوه ساير اجزاء كه به خودي خود بي معني هستند تشكيل يابد. مانند: بادامستان(باداملێق)[3]

پسوند دستوري تركي : پسوند دستوري تركي ، يك هجاي متشكل از يك واك با صفر تا چند آواك است كه به خودي خود معني ندارد.اما تمامي تغييرات دستوري كلمه يا جمله بر اساس آنها انجام مي يابد.

لار، يك پسوند دستوري تركي (پسوند جمع ساز) مي باشد.كه به خودي خود معني ندارد.اما با پيوند خوردن به واژه ماقبل خود ،باعث تغييرات دستوري در كلمه و جمله مي شود.

اوْل بادامێ يئيدی.
او بادام را خورد.

اوْنلار باداملارێ يئيدیلر.
آنها بادامها را خوردند.

پسوند عمومي تركي : پسوند عمومي تركي ، يك واژه يك يا چند هجايي ست كه به خودي خود معني دارد و به دنبال يك كلمه ديگر آمده و باعث دگرگوني در معني كلمه مي شود.

اوْل آتادێر.
او پدر است.

اوْل آتابیردیر.
او برادر است.

آتابير(به مانند چراغعلي) يك اسم مركب متشكل از آتا و بير است.كه هر دو معني مستقلي دارند.


گروه بندي اصوات ِ واك (مصوت يا صائت )


طبق آنچه كه پيش تر گفتيم، زبان تركي 9 مصوت دارد.سه نوع گروه بندي براي اين نه مصوت داريم:

1.دسته زير و بم؛ كه در جدول شماره 2 بدان اشاره كرديم:

دسته زير : Üü,Öö,İi,Ee,Əə
دسته بم : Aa,Iı,Oo,Uu

2.دسته باز و بسته؛ صائت هايي كه هنگام اداي آنها دهان با فراخي بيشتري باز مي شود به صائت هاي باز مشهورند.صائت هايي كه هنگام اداي آنها دهان با فراخي كمتري باز مي شود به صائت هاي بسته مشهورند.[4]

دسته باز : Aa,Oo,Öö,Əə,Ee
دسته بسته : İi,Iı,Üü,Uu

3.دسته راست و منحني؛ صائت هايي كه در هنگام تلفظ آنها ،لب ها به حالت موازي در مي آيند به صائت هاي راست مشهورند،صائت هايي كه به هنگام تلفظ آنها،لب ها به حالت گرد در مي آنيد به صائت هاي منحني مشهورند.[4]

دسته راست : Aa,İi,Iı,Ee,Əə
دسته منحني : Oo,Öö,Üü,Uu


اصل همآهنگی و تطابق گـــروهی اصوات صدادار


بموجب این اصل، اصوات صائتی كه در ساختمان صوتی كلمات شركت می كنند، به نحوی از انحا با هم تقارن و تجانس گروهی دارند. این اصل یكی از خصوصیات متمایز و بارز زبانهای تركی بوده و منظره صوتی خاصی به این زبانها می بخشد كــه السنه دیگر فــــاقد آن هستند. اصل همآهنــگی و تجانس گروهی صائتها، تمام ساختمان كلمه، اعم از ریشه و پیوند و همچنین سلسله زنجیری پیوندها را كه ممكن است به اقتضای موقعیت كلمه در كلام به آخر آن افزوده شود، در بر می گیرد. به موجب این اصل، نخستین حرف صائت كلمه از هر گروه باشد، حروف صدادار بعدی نیز از همان گروه خواهند بود و صوت صائت غیرمتجانس را در میان آن راه نخواهد بود. همآهنــــگی اصوات صائت به اقتضای گروه بندی اصوات صائت به ستبر و نازك و راست و منحنی، دو حالت پیدا می كند : تطابق ستبر و نازك، تطابق راست و منحنی. [4]

تطابق مصوت هاي زير (نازك) و بم (ستبر)


اين تطابق بر دو گونه است؛تطابق بزرگ و تطابق كوچك؛

قبل از توضيح اين تطابق نخست يك مسأله يادآوري مي شود؛پيش تر گفتيم كه: در زبان هاي پيوندي يا التصاقي مرز بين واژكها در واژه مشخص است.هر واژك فقط و فقط يك مصوت دارد.

تطابق بزرگ: تطابق بزرگ بر 4 حالت استوار است:

İ,E,Ə→İ
A,I→I
O,U→U
Ö,Ü→Ü


نماد گذاري فوق انواع مصوت هاي پسوندها را مشخص مي كند،طبق اين اصل(تطابق بزرگ)،هر پسوندي كه به واژك افزوده مي شود اگرچه معين ِ نقش و حالات دستوري جمله است اما در عين رعايت آن،نمي تواند هر نوع مصوتي را اختيار كند.

چنانچه در نخستين واژك ِ واژه باشيم،و مصوت آن واژك يكي از سه مصوت ِ İ,E,Ə باشد،آنگاه مصوت واژك دوم- كه به عنوان پسوند به واژك اول پيوند مي خورد-حتماً مصوت ِ - İ خواهد بود. چنانچه واژك سومي در كار باشد،جهت تطابق، معيار ما،مصوت ِ واژك دوم است.و بدين ترتيب ادامه خواهد يافت.


حالت اول: اگر آخرين مصوت ِ واژه، يكي از سه مصوت İ,E,Ə باشد،مصوت ِ پسوند جديد، İ خواهد بود.
حالت دوم: اگر آخرين مصوت ِ واژه،يكي از دو مصوت A,I باشد،مصوت ِ پسوند جديد، I خواهد بود.
حالت سوم: اگر آخرين مصوت ِ واژه، يكي از دو مصوت O,U باشد،مصوت ِ پسوند جديد، U خواهد بود.
حالت چهارم: اگر آخرين مصوت ِ واژه، يكي از دو مصوت Ö,Ü باشد،مصوت ِ پسوند جديد، Ü خواهد بود.


مثال براي حالت اول تطابق بزرگ:

Gülərdim
Elim
İçim

در هر سه مثال فوق ابتدا بايد مرز واژه ها مشخص گردند.

Gül+ər+dim
El+im
İç+im

سپس آخرين واژه قبل از افزودن پسوند جديد مشخص گردد.

ər
El
İç

سپس ،مصوت هاي آنها معين گردند.

ər
El
İç

اكنون طبق حالت اول از قاعده تطابق بزرگ،مصوت پسوند مشخص مي گردد.

Gülərdim
Elim
İçim

مثالهاي زير نيز مشابه مثالهاي فوق تطبيق داده مي شوند.
مثال براي حالت دوم تطابق بزرگ:

Ağlardım

مثال براي حالت سوم تطابق بزرگ:

Yoruldum

مثال براي حالت چهارم تطابق بزرگ:

Öldük

تطابق كوچك: تطابق كوچك بر 2 حالت استوار است:

A,O,I,U→A
Ə,E,Ü,Ö,İ→Ə


حالت اول: اگر آخرين مصوت ِ واژه، يكي از چهار مصوت A,O,I,U باشد،مصوت ِ پسوند جديد،A خواهد بود.
حالت دوم: اگر آخرين مصوت ِ واژه، يكي از پنج مصوت Ə,E,Ü,Ö,İ باشد،مصوت ِ پسوند جديد،Ə خواهد بود.


مثال براي حالت اول تطابق كوچك:

Analar

دقت كنيد كه اين واژه، از دو بخش تشكيل يافته است،(Ana+lar)بخش اول كه خود يك اسم دو هجايي(A+na) مي باشد.اين اسم دو مصوت دارد كه آخرين آن a مي باشد،(هر چند هر دو مصوت آن يكيست).پسوند جمع ساز در تركي دو نوع است،(Lar-Lər)تنها تفاوت آنها درمصوت هاي A,Ə است.پس يك پسوند جمع ساز در تركي يا مصوت A ميگيرد و يا مصوت Ə. لذا تطابق در جمع بستن واژه Ana از نوع تطابق كوچك است.چون آخرين مصوت واژه Ana ، مصوت A مي باشد پس مصوت ِ پسوند جمع ساز آن نيز A خواهد بود.

مثال براي حالت دوم تطابق كوچك:

Gülmək
Gül+mək

پسوندهاي مصدر ساز در تركي بر دو نوع مي باشد(Maq-Mək) چون آخرين مصوت واژه Gül ، مصوت ü مي باشد لذا پسوند مصدر ساز ،مصوت ِ Ə به خود مي گيرد.

تطابق مصوت هاي راست و منحني


به موجب این قانون در زبان تركی، خواه در ریشـــه ها و خواه در پیـــوندها، بعد از صائت راست، صائتهای راست و بعد از صائت منحنی، تنها صائتهای منحنی بسته و یا صائتهای راست می آیند.
به این ترتیب، قانون راست و منحنی دو شق متمایز پیدا می كند كه بر طبق شق اول آن هر صائت راست به وسیله چهار صائت راست یعنی A,Ə,İ,I تعقیب می شود ( صائت E تنها در هجای اول كلمات تركی ظاهر می شود و امكان نمودار شدن در هجاهای بعدی را ندارد) و چون دو صوت از این چهار صوت یعنی A,I ستبر و دو صوت دیگر یعنی Ə,İ نازك هستند، بنابراین هر كلمه به طور مشخص روی دو راست ستبر و یا سه راست نازك بنیاد می شود.

و اما برطبق شق دوم ازاین قانون درهر كلمه بعد از صائت های منحنی یعنیÜ,Ö,O,U تنها صائت های منحنی بسته یعنی Ü,U و یا صائت های راست A,I,Ə,İ می آیـــد. وقـــــتی ستبری و نازكی اصوات هم در نظر گرفته شود، در هر كلمه صائت های منحنی ستبر، یعنی O,U به وسیله صائت های A,I,U و صائت های منحنی نازك یعنی Ü,Ö به وسیله Ə,İ,Ü تعقیب می شوند.[4]


مثال براي صائت هاي راست:

Yara
Yaralama
Yaralanma
Yaralamaq
Yaralandırmaq
Yaralandırmağım
El
Elim
Eliniz
Elinizdəkilər


مثال براي صائتهاي منحني:

Dola
Dolaşdırma
Dolaşdırmaq

Kül
Küllü
Külləndirməkتذكر


1.مصوت هاي همه پسوندهاي دستوري يكي از شش مصوت A,I,İ,U,Ü,Ə است، سه مصوت ِ E,O,Ö نمي توانند به عنوان مصوت ِ پسوند دستوري ظاهر شوند.

2. هماهنگي صوتي در زبان تركي، اشتراك همه محدوديت هاي دو نوع اول(زير و بم) و دوم(راست و منحني) است.به عبارتي هر دو نوع همزمان بايد رعايت شوند.ممكن است يك مصوت از نظر هماهنگي نوع اول مجاز و از نظر نوع دوم غير مجاز باشد،در اين صورت اين مصوت غير مجاز است.پس مصوتي به عنوان مصوت ِ پسوند ظاهر مي شود كه در هر دو حالت ِ هماهنگي، مجاز باشد.

اصل همآهنگی و تطابق گـــروهی اصوات صدادار، استثناء ندارد!.اين هماهنگي بدون حتي يك استثناء بايد اجرا شود.

برخي از محققين ،من جمله نگارنده كتاب دستور و زبان تركي آذربايجان،علي محمدي يا نگارنده كتاب مباني دستور زبان تركي آذربايجان،دكتر فرزانه در بيان اين اصل دچار اشتباه شده اند.

علي محمدي از بكار گيري لفظ بدون استثناء امتناع ورزيده است و دكتر فرزانه مسأله استثناء را به حالت غير متعارف مصوت ِ I مربوط دانسته اند.

ايشان فرموده اند:

"در میان نه مصوت زبان تركی، فقط صائت ’ ı ’ همیشه شكل كوتاهتر از متعارف دارد و به لحاظ همین نقص[ويژگي] خود نیز، استعداد نمودار شدن به صورت هجای مستقل در اول كلمات را ندارد و در این قبیل موارد معمولا جای خود را به صائت ’ i ’ كه از لحاظ تشابه صوتی نزدیكترین مصوت است واگذار می كند. بنابراین كلماتی كه هجای اول آنها از صائت ’ ı ’ تشكیل شده باشد، در زبان نگارش این صوت با نقض قانون همآهنگی صائتها جای خود را به صائت ’ i ’ می سپارد مانند اینانماق ــ İnanmaq (باورداشتن) ، ایلان ــ(İlan)"
[4]

اگرچه اين مسأله كم و بيش در ميان كلمات تركي رخ داده است اما نمي توان استثناهاي قانون هماهنگي صوتي را به اين موضوع ربط داد.خود اين فرضيه (عدم توانايي نموادر شدن مصوت I در ابتداي واژه به عنوان هجاي اول) استثناهاي بسياري دارد كه آن را از حالت قانون خارج مي كند. مثلاً در واژه ي Işıq ، مشاهده مي گردد كه مصوت I خود به عنوان يك هجاي مستقل در اول كلمه ظاهر گشته است.مثال هايي از اين قبيل بسيار است.
حتي مشاهده خواهيم كرد كه نقض قانون هماهنگي صوتي به مقوله مصوت ِ I ختم نمي شود. براي مثال در كلمه مركب Atabir مشاهده مي گردد كه مصوت ِ هجاي bir ،قانون هماهنگي صوتي را نقض مي كند حال آنكه چون bir ،هجاي سوم اين واژه است پس طبق فرضيه دكتر فرزانه بايد خود مصوت ı ظاهر مي شد كه نشده است.

اكنون يك سؤال ذهن مخاطب را درگير خواهد كرد!
بالاخره اصل هماهنگي اصوات در زبان تركي استثنا دارد يا نه!؟

چنانچه ما صحبت از قانون هماهنگي اصوات داريم منظور ما در واژه هاييست كه فقط و فقط پسوند دستوري دارند.يعني پسوندهايي كه به خودي خود بدون معني باشند. لذاً اين قانون در واژه هاي صرفاً با پسوندهاي دستوري بدون استثناء مي باشد و از آنجايي كه زبان تركي يك زبان پيوندي ست لذا بيشتر از 99 درصد واژه هاي تركي چنين خصوصياتي خواهند داشت. اما اين بدين معني نيست كه در ساير حالات من جمله كلمات ساده و تجزيه ناپذير يا كلمات با پسوندهاي عمومي، اصلا چنين قانوني رعايت نمي شود،بلكه طبق خصوصيات زبان تركي - كه كوتاه صائتي نيز يكي از اين خصوصيات مي باشد- قانون هماهنگي صوتي اكثراً رعايت مي شود اما بدون استثناء بودن آن فقط براي واژه هاي با پسوندهاي دستوري ست.

حالاتي كه هماهنگي صوتي استثناء دارد:


1.اسامي ساده يا كلمات غير قابل تجزيه :


مثلاً در واژه İlan ،چون آن يك اسم غير قابل تجزيه است(اسم ساده) لذا هماهنگي صوتي رعايت نشده است اما در اكثر كلمات ساده و غير قابل تجزيه نيز اين قانون رعايت شده است و شمار استثناءها بسيار معدود است مثلاً در تمامي كلمات ساده ذيل قانون رعايت شده است: Işıq,Isı,Ana,Yan و ...

2.كلمات مركبي كه پسوندها از نوع دستوري نباشند يعني به خودي خود معنا دار باشند :

به عنوان مثال واژۀ Atabir كه يك واژه مركب از آتا+بير مي باشد.پسوند دوم آن نيز-بير- به خودي خود معني دارد ،لذا ممكن است هماهنگي صوتي رعايت نشود كه در اين واژه نشده است. يا كلمه تركيبي Əkiztay.


نتيجه: اصل هماهنگي اصوات در زبان تركي، اصليست كه هماهنگي اي ميان اصوات واژه ها و اصوات پسوندهاي دستوري برقرار مي سازد و لاغير و اين حتي يك استثناء هم ندارد.اما مي تواند به صورت يك قانون تعميم يافته در 99 درصد كلمات مركب تركي يا كلمات ساده نيز صدق كند.

برخي از استثناء هاي قانون تعميم يافته به علت رسوخ ساير زبانها به زبان تركي ست،ممكن است تغييرات و صورت محاوره اي نيز بتدريج اصل كلمه را تحريف كند.اين بيشتر در باب مللي صدق مي كند كه از تحصيلات آكادميك زبان خود محروم مي باشند. مثلاً در باب واژه Isı كه هم اكنون به صورت İssi يا İsti تلفظ مي شود و جزو كلمات جا افتاده حتي در صورت مكتوب و منثور است.

قانون هماهنگي اصوات، در شعر چه كمكي به من مي كند؟


اكثر شعراي ترك ايراني در تدوين اصوات كلمات تركي مرتكب اشتباه شده اند چرا كه شايد اكثراً اصل تطابق اصوات را نمي دانستند.اصل تطابق اصوات به ما كمك مي كند تا صورت هاي صحيح كلمات را بكار بريم تا كلمه ،صورت ناهنجار به خود نگيرد. هم چنين زماني كه نياز به كش دادن ناعرف اصوات كوتاه - جهت تدوين شعر عروضي-داريم بلافاصله اصوات مشابه كه قابليت كش داده شدن دارند را جايگزين آنها كنيم و همچنين در مواردي كه نيازي ندارد، به دلخواه و ناخواسته با صورت صحيح اصوات بازي نكنيم!

مثلاً در

حئیدر بابا دۆنيا يالان دۆنيادی
Heydər baba dünya yalan dünyadi

اولاً اين يك شعر هجا مي باشد و لزومي ندارد اصوات جهت تدوين عروض شكسته شوند،ثانياً اگر در اين مورد، شعر،عروضي نيز مي بود همچنان دوهجاي di با dı از نظر اندازه برابر مي باشند پس چه بهتر كه صورت صحيح دستوري آن آورده شود.ممكن است شاعر با علم بر اين موضوع عمداً و با لهجه محلي خود، شعر بسرايد كه اين ساير مخاطبان را به زحمت خواهد انداخت و ممكن است شيوايي شعر براي مخاطبان لهجه هاي مختلف،متفاوت به نظر برسد پس چه بهتر كه شعر تا حد امكان به صورت نوشتاري و رعايت اصول دستوري نگاريده شود.

حئیدر بابا دۆنيا يالان دۆنيادێ
Heydər baba dünya yalan dünyadı

يا مثلاً در شعر

گزۆب من گؤرمه‌دیم دۆنيانی میحنت خانه‌دن غئيری
Gəzüb mən görmədim dünyani mihnət xanədən ğeyri

كه دو مصوت آن اشتباه است.

گزیب من گؤرمه‌دیم دۆنيانێ میحنت خانه‌دن غئيری
Gəzib mən görmədim dünyanı mihnət xanədən ğeyri

نشكستن وزن در اولويتي بالاتر از نشكستن اصل تطابق اصوات است.اما جايي كه رعايت اصل تطابق مشكلي در وزن شعر پديد نمي آورد بايد صورت صحيح دستوري و نوشتاري واژه ها را بكار بريم.


[تصویر: 77ef910bdf8c2.jpg]

[تصویر: 151056.cache.jpg]

[تصویر: 151057.cache.jpg]

بخش دوم درس دوم به طور مجزا ارسال خواهد شد.

منابع و ارجاها

1.عروض در شعر تركي،تأليف دكتر محمد زاده صديق،منيژه شير محمدي.
2.انوری، حسن و احمدی گیوی، حسن. دستور زبان فارسی ۲. انتشارات فاطمی. چاپ پنجم. سال ۱۳۷۰.
3.دستور زبان تركي آذربايجان،تأليف علي.م.گۆنئيلی.
4.مباني دستور زبان تركي آذربايجاني،تأليف دكتر فرزانه

نويسندگان و شاعران جوان ترك شما را نصيحت می كنم به نوشتن به زبان غنی و غالب تركی و اگر می خواهيد به زبان ديگر بنويسيد در وهله نخست اهميت را به زبان خود دهيد كه غنا و عظمت وصف ناپذيری دارد."نوايی"

کارگاه عروض شعر ترکی
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۹۲/۳/۲۸, (۱۲:۴۴ صبح)
ارسال: #2
RE: مقدمات دستور و زبان : درس دوم - بخش اول
salamlar
yaşa qardaş
yorulmasin

ندارم باور این باور
که باید در جفا باشم در این دنیای خاکی تا
که حاصل راحتی باشد در آن دنیای رویایی
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۹۲/۳/۲۸, (۰۱:۱۳ صبح)
ارسال: #3
RE: مقدمات دستور و زبان : درس دوم - بخش اول
(۹۲/۳/۲۸ (۱۲:۴۴ صبح))آدار نوشته شده توسط:  salamlar
yaşa qardaş
yorulmasin

سلام
ممنون
اشكالي كه ندارين تا اينجا؟

نويسندگان و شاعران جوان ترك شما را نصيحت می كنم به نوشتن به زبان غنی و غالب تركی و اگر می خواهيد به زبان ديگر بنويسيد در وهله نخست اهميت را به زبان خود دهيد كه غنا و عظمت وصف ناپذيری دارد."نوايی"

کارگاه عروض شعر ترکی
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۹۲/۳/۲۸, (۰۱:۴۶ صبح)
ارسال: #4
RE: مقدمات دستور و زبان : درس دوم - بخش اول
دوباره سلام
نه سوالی ندارم توضیحات کامل ، ساده و قابل فهمه
یاشاسین

ندارم باور این باور
که باید در جفا باشم در این دنیای خاکی تا
که حاصل راحتی باشد در آن دنیای رویایی
یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
۹۲/۳/۲۸, (۰۱:۴۷ عصر)
ارسال: #5
RE: مقدمات دستور و زبان : درس دوم - بخش اول
تمييز دو به دو چند مصوت ، تقريباً مشكل اوليه همه هست.

İ با I

Ö با O

Ü با U

سعي مي كنم روز آخر ِ بحث دستور زبان، مثالهاي واضح بيارم تا مشكل رفع بشه.

مثلاً شما بايد مي نوشتيد:

Yorulmasın


در حالي كه نوشتيد:Yorulmasin

نويسندگان و شاعران جوان ترك شما را نصيحت می كنم به نوشتن به زبان غنی و غالب تركی و اگر می خواهيد به زبان ديگر بنويسيد در وهله نخست اهميت را به زبان خود دهيد كه غنا و عظمت وصف ناپذيری دارد."نوايی"

کارگاه عروض شعر ترکی
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط Fanos ، آدار ، Yapraq ، توحید دومان
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

در گوگل محبوب کنید :